Baltijas Arhitektūras Centrs (BAC) ir organizācija, kura šobrīd apvieno 1850 Lietuvas, Latvijas un Igaunijas arhitektus un dizainerus. Tāpat arī BAC biedri ir mēbeļu, santehnikas, celtniecības un citi ar arhitektūru un dizainu saistīti uzņēmumi (šobrīd kopā 25 uzņēmumi).

  •   BAC saviem dalībniekiem nodrošina iespēju piedalīties pasākumos, kas notiek NVS valstīs. Regulāri tiek izsūtīta informācija par dažādiem arhitektūras objektiem, nozares aktualitātēm, tiek piedāvāta iespēja publicēties dažādos Krievijas preses izdevumos.
  •   BAC biedriem ir pieejama Baltijas un Krievijas arhitektu datu bāze, informācija par aktuālākajiem projektiem, kas sniedz iespēju piedāvāt savus produktus.
  •   Vēl viens BAC darbības virziens ir uzņēmuma publiskā tēla un atpazīstamības veidošana,  pasūtījumu lobēšana Krievijā un NVS valstīs. Pateicoties BAC darbībai - arhitektu virzīšanā tirgū, vairāki arhitekti, piemēram, Zane Tetere, ir saņēmuši daudz arhitektu balvas no izdevuma “Salons”.

Aktualitātes

LR Labklājības ministrijā notikusi pirmā darba grupas tikšanās, kurā tika prezentēts biedrības “Baltijas arhitektūras centrs – for all” izstrādāta vīzija par Latvijas Vides pieejamības stratēģijas un Vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām izstrādi.  Stratēģijas mērķis ir sniegt atbalstu būvniecības jomas speciālistiem, pašvaldībām, lai nodrošinātu Kohēzijas politikas fondu atbalstītās fiziskās vides, transporta, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, citu sabiedrībai paredzēto objektu un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu personām ar invaliditāti un veicinātu universālā dizaina principu ieviešanu būvniecībā.

 

Pēc tikšanās LM izplatītajā paziņojumā teikts, ka stratēģijas izstrāde ir solis uz cieņpilnas attieksmes veidošanu, personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu un tiesību realizāciju. Tas palīdzēs personām ar invaliditāti pilnībā izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, palielināt aktīvu līdzdalību sabiedrībā, tai skaitā izglītībā un nodarbinātībā, kā arī autonomiju un mobilitātes iespējas.  Vides un informācijas pieejamības nodrošināšana personām ar invaliditāti ir viens no būtiskākajiem vienlīdzīgu iespēju aspektiem. Šajā jomā beidzamajos gados ir vērojami uzlabojumi. Taču, lai gan spēkā esošie tiesību akti, piemēram, būvniecībā, jau tagad nosaka obligātos pieejamas vides nosacījumus, personām ar invaliditāti joprojām jāsaskaras ar šķēršļiem, kas tām liedz piedalīties sabiedrības dzīvē kā vienlīdzīgiem locekļiem. Jaunās sabiedriskās ēkas tiek projektētas tā, lai tās būtu ērti un vienkārši lietojamas personām ar invaliditāti, kamēr jau esošajās ēkās visbiežāk tomēr ir vērā ņemami šķēršļi un grūtības iekļūt un pārvietoties. Personu ar invaliditāti tiesības uz izglītību, nodarbinātību, veselības aprūpi, kultūras tiesības un īstenot šīs tiesības bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām, paredzot finanšu līdzekļus, kas vajadzīgi šo tiesību īstenošanai nosaka ANO konvencija, kurai pievienojusies arī Latvija.

Biedrības “Baltijas arhitektūras centrs – for all” valdes priekšsēdētāja Aivija Bārda ir pārliecināta, ka vides pieejamībai un universālajam dizainam ir jākļūst par Latvijas ikdienu, gan projektējot un attīstot jaunos projektus, gan veicot sabiedrīsko ēku renovāciju. «Ikvienam mūsu valsts iedzīvotājam, īpaši cilvēkiem ar kustības traucējumiem, ir jādzīvo pilnvērtīga dzīve, nesaskaroties ar mākslīgi radītām barjerām.

Arhitektiem , dizaineriem un būvniekiem, kas strādā pieejamības jomā, katrā konkrētajā situācija ir jāizstrādā unikālais radošais risinājums, izmantojot vispiemērotākus tehniskus instrumentus. Mūsu organizācijas ekspertu darbā pie Vides pieejamības stratēģijas un Vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām tiks izmantota pieredze izstrādājot Kuldīgas vēsturiskā centra bezbarjeru vides koncepciju, kas  tika iekļauta Starptautiskā fonda „Dizains Visiem” (Design for All) 2015. gada labākās prakses piemēru sarakstā un ieguva Eiropas augstāko novērtējumu Starptautiskajā Universālā dizaina salona URBACCESS 2016 ietvaros Parīzē. 2016. gada nogalē Nagojas pilsētā (Japāna), kur norisinajās Starptautiskās Universālā dizaina asociācijas (IAUD) konference, tā saņema IAUD Zelta balvu. Veiksmes gadījumā Latvija kļūs par pirmo valsti pasaulē, kur vides pieejamības stratēģija un standarts tiek īstenoti nacionālā līmenī».  

Darba grupā iesaistīti Labklājības un Ekonomikas ministriju, būvniecības valsts kontroles biroja un biedrības “Baltijas arhitektūras centrs – for all”, kā arī invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" pārstāvji. Plānotas konsultācijas arī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un būvvaldes un būvniecības jomas nevalstiskā sektora un citiem pārstāvjiem. Stratēģijas izstrādē tiks iesaistīti Eiropā un pasaulē pazīstami eksperti, kas, daloties ar savu pieredzi un zināšanām, sniegs ieguldījumu pieejamas vides un universālā dizaina veicināšanā Latvijā. Pasākums tiek īstenots tehniskās palīdzības projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018. gads)” ietvaros.